ماشین سازی آپادانا بازیافت پلاستیک و ماشین های بازیافت مکانیکی پلاستیک: پلاستیک‌ها انواع بسیار وسیعی دارند و متشکل  از مواد پلیمری می باشند، به طوری که تقریباً حدود %۵۶ از کل پلیمرهای صنعتی را پلاستیک‌ها تشکیل می‌دهند. کلمه ی پلاستیک از واژه ی  یونانی (plastikos) به معنی شکل‌پذیر بودن...