ماشین سازی آپادانا تعریف بازیافت آماده سازی مواد و استفاده ی مجدد و تبدیل آن به مواد اولیه را بازیافت نامیده،موادی که معمولاً بازیافت پذیر می‌باشند عبارتند از آهن آلات، قراضه آهن، پلاستیک، شیشه، کاغذ، مقوا، برخی مواد دیگر می باشند. بازیافت از هدر رفتن منابع سودمند و سرمایه‌های...