شرکت ماشین سازی آپادانا با بیش از یک دهه سابقه در عرصه صنعت در زمینه ساخت مایشن آلات خطوط بازیافت فعالیت خود را در سال 1387 آغاز نموده است.